ماساژور

ماساژور چیست؟

پس از یک روز پرکار و خسته کننده بدن هرفرد احتیاج به استراحت برای بازیابی

مجدد انرژی دارد از دیرباز و گذشته های کهن برای آزاد سازی و جلوگیری از

درد کوفتگی، گرفتگی و قولنج ماهیچه ای از عمل ماساژ استفاده میشد

که این ویژگی از فواید ماساژور های امروزی می باشد و امروزه با پیشرفت

علم و اختراع دستگاههای مختلف اینکار با زمان کمتر و کیفیت بهتر بدون نیاز

به شخص دوم یا مراجعه به مکان خاص بسیار راحت تر و درمنزل انجام می شود.

ماساژ عمل مالش و ورز دادن بدن با استفاده از دست یا دستگاه است.

در طول ماساژ ، فشار ملایم یا شدیدی را با طیف خاص به عضلات و مفاصل

بدن وارد می شود تا درد و تنش را کاهش یابد.

انواع 

به طور کلی، دستگاه ماساژور را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دستی و برقی.