متاسفانه با توجه به مشکلات به وجود آمده در بخش موجودی ،  به جهت جلوگیری از مشکلات در سفارشات شما عزیزان شروع فعالیت مجدد مجموعه در روز های آینده خواهد بود .